Бухгалтерія для України +

Програмний продукт "Бухгалтерія для України +" поставляється нашою компанією спільно з постачанням типової конфігурації "Бухгалтерія 8 для України".
Комплект поставки включає технологічну платформу "1С: Підприємство 8", конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія для України" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія для України +".
Користувач самостійно приймає рішення: в якій конфігурації він буде вести облік. У будь-який момент можна перейти з конфігурації "1С: Бухгалтерія 8 для України" на конфігурацію "Бухгалтерія для України +" і назад без втрати даних.

Відмінності від  типової конфігурації "Бухгалтерія для України. Редакція 1.2"

Відображення документів в управлінському обліку

Налаштування автоматичного відображення документів однієї організації на документи по іншій організації, для якої може бути задана інша валюта балансу. Наявність балансу по організації-відображенню може значно спростити побудову фінансової звітності для підприємств з іноземними інвестиціями. Завдяки відображенню документів декількох організацій на одну організацію можлива консолідація даних і отримання зведеної звітності по групі організацій. 

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "Бухгалтерія для України +" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Якщо облік по кожній організації ведеться в окремих інформаційних базах, об'єднаних в єдину систему розподілених баз, то можна увімкнути міграцію списку контрагентів і їх реквізитів між вузлами розподіленої системи. Це виключає необхідність дублювання даних контрагентів в різних інформаційних базах.

Ведення історії ІПН контрагентів

В конфігурації "Бухгалтерія для України +" реалізовано ведення історії повних найменувань і податкових кодів контрагентів (аналогічно історії кодів організації). Це істотно полегшує ведення обліку взаєморозрахунків з контрагентами, адже при зміні у контрагента офіційної назви або статусу платника ПДВ немає необхідності створювати в довіднику "Контрагенти" новий елемент, заново вводити реквізити контрагента і переносити залишки за договорами. Історія взаємин з контрагентом буде нерозривним.

Автоматичне створення договорів

У користувача є можливість автоматично створювати договори контрагентів прямо з рахунку (випадок, коли для разової операції реальний договір не укладається, але система вимагає його наявність в базі).

Аналіз продажів і придбань

Для побудови звіту "Клієнт-товар" реалізована можливість обліку оборотів з придбань і продажу товарів і послуг в розрізі контрагентів, договорів, замовлень, номенклатури, номенклатурних груп, ставок ПДВ, видів реалізації, валюти взаєморозрахунків. Дані за оборотами дають можливість аналізувати повернення товарів, суми наданих знижок, собівартість і прибутковість продажів.

Розрахунок зарплати +

У конфігурації реалізовані доповнення для блоку розрахунку зарплати - розрахунок середньої заробітної плати працівника, автоматизація розрахунку відпускних. Також реалізовано облік накопичення і використання днів щорічної відпустки.

Облік по центрам обліку

Для поділу загального балансу організації по філіях є можливість застосування спеціального довідника центрів обліку. У розподіленій базі для віддалених філій і складів можна виділити окремі бази даних, які будуть обмінюватися з центральною базою тільки своїми даними, документи інших філій не будуть передаватися в "чужі" вузли.

Документообіг

В конфігурації "Бухгалтерія для України +" реалізовано ведення журналів реєстрації вхідних і вихідних документів, а також наказів.
Для бухгалтерських документів можна встановити ознаку відсутності первинного документа. При фактичному надходженні в бухгалтерію первинних документів користувач може оперативно відзначати їх наявність і знімати такі документи з контролю. Ви завжди будете знати: які документи вам повинен надіслати контрагент або внутрішній підрозділ вашого підприємства.

Управління заборонами на зміну даних

На додаток до стандартних можливостей поділу доступу користувачів до даних в конфігурації є можливість закриття періодів для редагування за кожним видом документів. Обмеження можна встановлювати або знімати як для окремих користувачів, так і для груп користувачів. При цьому не потрібно переводити базу в монопольний режим (зміни вступають в дію негайно).

Клієнт банку

В конфігурації "Бухгалтерія для України +" можна без додаткової оплати підключити обмін платіжними документами з популярною системою "Інтернет-Клієнт-Банк" на платформі «iBank 2 UA». Кількість підключених банків і розрахункових рахунків необмежена. Можливий екпорт платіжних доручень та імпорт виписок з банківського рахунку. Оплата за розрахунково-касове обслуговування може автоматично відображатися в податковому обліку без необхідності вручну створювати документи надходження послуг і реєстрації вхідних податкових документів. 

Підтримка

Повну підтримку користувачам конфігурації "Бухгалтерія для України +" надає наша компанія. Для отримання оновлень достатньо мати діючу підписку ІТС (інформаційно-технологічний супровід), оформлену в нашій компанії. Оновлення виходять регулярно та оперативно. Натомість, типова конфігурація "1С: Бухгалтерія 8 для України, редакція 1.2" більше не підтримується розробником і для отримання оновлень Ви повинні виконати апгрейд на програму "BAS Бухгалтерія".
Назад в раздел "Бухгалтерія для України"